Saturday, Aug. 23, 2014

Кредитите за проекти по пчеларската програма надхвърлиха 670 000 лева

Written By:

|

13.06.2012

|

Posted In:

Кредитите за проекти по пчеларската програма надхвърлиха 670 000 лева

Държавен фонд „Земеделие” отбелязва засилен интерес към схемата за кредитиране на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Това съобщиха от фонда. До момента са подадени 120 заявления за кредит. Фондът одобри над 90% от тях и вече преведе по сметките на кандидатите над 670 000 лева. Кредитният ресурс подпомага реализацията на одобрените проекти и води до по-голяма усвояемост на средствата по програмата, които са осигурени предимно от Европейския съюз.
По схемата се кредитират одобрени проекти по Mярка D от Националната програма по пчеларство, а именно купуване на нови кошери, голи роеве, отводки и пчелни майки. Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процент от 6.0% на годишна база. Максималният размер на кредита е до 75 % от одобрените разходи по проекта.
За гарантиране погасяването на кредита се изискват съгласие за директен дебит по банковата сметка на кредитополучателя и издаване на запис на заповед, авалиран от трето лице, в полза на ДФЗ. Срокът за кандидатстване за кредит е 31 юли 2012 г., а заявленията се подават в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация за юридическите.
Пълната информация за кандидатстване по схемата за кредитиране се намира на www.dfz.bg, раздел „Държавни помощи” – „Кредитиране по Национална програма по пчеларство”.

Share This Article

Related News

Повече лозари ще получават компенсации за преструктуриране и конверсия на лозя
Започва прием на проекти по мерки 311 и 312 от ПРСР
Стартират приеми на заявления по три схеми за държавна помощ

About Author

Comments are closed.

Leave A Reply